fotowoltaika w bolesławcu

Co dzieje się z nadmiarem energii paneli fotowoltaicznych?

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i wzrostem cen paliw kopalnych wiele osób zwróciło się w stronę alternatywnych źródeł energii.

Szczególnie popularna w ostatnich latach stała się fotowoltaika, która pozwala dbać o środowisko naturalne, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Na rosnącą popularność tej technologii wpływ ma również możliwość obniżenia opłat za prąd.

Jak działa fotowoltaika? 

Przez fotowoltaikę rozumie się proces pozyskiwania elektryczności z promieni słonecznych stanowiących dostępne dla wszystkich mieszkańców Ziemi niewyczerpalne źródło energii. Do pozyskiwania pochodzącej od Słońca energii wykorzystywane są specjalnie w tym celu zaprojektowane ekrany zwane panelami fotowoltaicznymi.

Działanie paneli fotowoltaicznych

Pozyskiwanie energii przy pomocy paneli fotowoltaicznych przebiega w kilku etapach. Początkowo energia słoneczna pozyskiwana jest przez ogniwa fotowoltaiczne. Następnie w ich wnętrzu zachodzi zjawisko fotowoltaiczne polegające na przemianie pozyskanej energii w prąd. Prąd ten jest prądem stałym, wymagającym odpowiedniego przetworzenia, by mógł być użytkowany w gospodarstwie domowym.

W procesie przetwarzania wykorzystywany jest falownik – zamienia on prąd stały na prąd zmienny, czyli taki, który znajduje się w gniazdkach elektrycznych. Dodatkową funkcją pełnioną przez falownik jest kontrola pracy instalacji fotowoltaicznej i jej zawieszenie w wypadku wystąpienia awarii. Element ten odpowiada także za dopasowanie parametrów wytwarzanego prądu do potrzeb konkretnej sieci.

Magazynowanie energii elektrycznej przez fotowoltaikę

Projektując instalację fotowoltaiczną, należy przede wszystkim określić jej moc, co wykonuje się na podstawie rocznego zużycia energii w miejscu, w którym ma być zamontowana. W idealnych warunkach energia wyprodukowana przez fotowoltaikę powinna w pełni pokrywać zapotrzebowanie energetyczne danego gospodarstwa domowego.

Szacuje się, że na każde zużyte 1000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku powinno przypadać 1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej, jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polecane jest zamontowanie systemu o mocy 10-20% większej od średniego zapotrzebowania. Niezużyta energia jest magazynowana, a sposób jej przechowywania zależy od rodzaju zainstalowanego systemu fotowoltaicznego.

Co dzieje się z nadmiarem energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę?

Sposób magazynowania nadmiaru energii różni się w zależności od rodzaju systemu fotowoltaicznego. Wyróżnia się trzy typy:

  • System off-grid to instalacja autonomiczna, w której wygenerowana energia jest zużywana na bieżąco, a jej nadmiar przechowywany jest w specjalnie do tego przeznaczonych akumulatorach.
  • System on-grid to instalacja powiązana z siecią elektroenergetyczną, w wypadku której wygenerowana energia konsumowana jest na bieżąco, a jej nadmiar może zostać przesłany do sieci elektroenergetycznej w celu dalszego magazynowania lub sprzedaży. Sprzedaż prądu generuje dodatkowy zysk dla gospodarstwa domowego i powoduje, że instalacja fotowoltaiczna staje się jeszcze bardziej opłacalna.
  • System hybrydowy to instalacja łącząca w sobie cechy systemu off-grid i systemu on-grid.

Odbiór nadwyżki wyprodukowanej energii, która została przesłana do sieci energetycznej lub zmagazynowana w akumulatorach, może być odebrany, gdy występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną lub gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają produkcji energii.

fotowoltaika

Montaż fotowoltaiki w Bolesławcu 

Osoby zainteresowane montażem fotowoltaiki w Bolesławcu mogą skorzystać z usług profesjonalnej firmy Sunflower-ekosystemy, która zajmuje się dopasowywaniem odpowiednich instalacji fotowoltaicznych do potrzeb swoich klientów. Specjaliści z Sunflower-ekosystemy pomogą wybrać właściwe miejsce dla paneli i odpowiednio dopasują moc fotowoltaiki, by jej działanie było jak najbardziej efektywne i przynosiło jak najwięcej korzyści użytkownikowi.

Montaż systemu fotowoltaicznego z Sunflower-ekosystemy to gwarancja wysokiej jakości instalacji, która będzie służyć przez wiele lat.