panele słoneczne

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Fotowoltaika to coraz bardziej rosnące w siłę rozwiązanie, umożliwiające uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej w znaczącym stopniu. Pozwala ono również zabezpieczyć się przed rosnącymi cenami prądu. W tym roku główne programy, w ramach których możemy liczyć na dofinansowanie, to „Mój prąd”, Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Do kogo są skierowane poszczególne programy i na jakich warunkach uzyskujemy pomoc finansową?

Główne programy dofinansowań do fotowoltaiki

Program „Czyste Powietrze”

Głównym założeniem projektu jest likwidacja źródeł ciepła starej generacji, przyczyniających się do zwiększonej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Obok wymiany starej generacji instalacji ogrzewania centralnego, można starać się o dofinansowanie na fotowoltaikę. Ze względu na wysoki poziom zainteresowania, zasady otrzymywania dotacji, jej formy oraz maksymalnej wysokości co jakiś czas ulega zmianie. Obecnie, jeśli chodzi o fotowoltaikę, program pokrywa maksymalnie 50% kosztów poniesionych na instalację, przy czym kwota dofinansowania nie przekracza 5 tys. zł.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty będące już w trakcie realizacji, zakończone lub dopiero planowane. istnieje możliwość udokumentowania nakładów finansowych poniesionych do 6 miesięcy wstecz, nie dalej jednak niż do 15.05. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, mamy 30 miesięcy na zakończenie przedsięwzięcia. Z programu skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe jest korzystanie z innych form dofinasowania. Z programu mogą skorzystać osoby prowadzące działalność rolniczą, wówczas ich dochód jest wyliczany z 1 ha przeliczeniowego.

instalacja fotowoltaiczna

Program „Mój prąd”

Program zakłada dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, przy czym wysokość dotacji może wynieść do 5 tys. złotych. Dotacja obejmuje zakup i montaż paneli, okablowania, inwertera i innych urządzeń montażowych. Moc instalacji powinna mieścić się w przedziale od 2 do 10 kW. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczna na własny użytek, przy zawarciu umowy z siecią energetyczną w zakresie kwestii związanych z odprowadzaniem naddatku wyprodukowanego prądu. Dotacja jest bezzwrotna, nie przekracza ona kwoty 5 tys. złotych i nie można przy tym brać udziału w innych programach finansujących. kolejnym warunkiem jest to, że instalacja nie mogła być przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 roku, koszty związane z zakupem i montażem instalacji również musza być poniesione po 23 lipca 2019 roku, by można było ubiegać się o dotację.

Program „Energia Plus”

Jedyny w tym zestawieniu program skierowany wyłącznie do firm. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku. Program będzie idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki lub dotacji. Pożyczka może wynieść nawet 300 mln, a czas na jej spłatę to 15 lat. ogólnie dofinansowanie w ramach programu „Energia Plus” jest zwolnione z opodatkowania, chyba że instalacja montowana jest na gruncie lub na dachach budynków gospodarczych, wówczas stawka wynosi 8% VAT.

Program „Prosument 2”

Główne założenie programu to promowanie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych i postawy prosumenckiej. O dofinansowanie w ramach programu starać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może zostać udzielone na zasadzie kredytu preferencyjnego wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych, lub samej dotacji wynoszącej do 15 lub 30%. W zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, pomoc finansowa może wynieść od 100 000 do 300 000 zł. oprocentowanie pożyczki to zaledwie 1%, a czas spłaty wynosi 15 lat. Jednym z warunków wzięcia udziału jest niekorzystanie w tym samym czasie z innych rodzajów dofinansowań ze środków publicznych.

panele fotowoltaiczne do domu
Skorzystaj z programu dofinansowań do fotowoltaiki z Kratki Energy i doceń niższe rachunki za prąd!

Czy korzystanie z dofinansowań do systemów fotowoltaicznych rzeczywiście się opłaca?

Jest to zasadniczo temat rzeka, przy czym wiele zależy od rodzaju beneficjenta i sytuacji indywidualnej, lecz jedno jest pewne – główne założenia programów, mające na celu ratowanie naturalnego środowiska, na pewno są szczytne i warte uwagi. Coraz to nowsze technologie z wykorzystaniem promieniowania słonecznego, w ramach których możemy się uniezależnić od dostawcy prądu sprawią, że będziemy płacić za rachunki o wiele mniej, a korzystanie z dotacji dodatkowo przyspieszy zwrot z inwestycji.