fotowoltaika w domu

Energia słoneczna w Twoim domu

Energia słoneczna wykorzystywana jako źródło energii elektrycznej do zasilania gospodarstw domowych to jeden z silniejszych trendów we współczesnej energetyce ze źródeł odnawialnych i krok w stronę redukowania negatywnego wpływu przemysłu energetycznego na otaczające środowisko. Każdy właściciel domu jednorodzinnego, który chce mieć realny wpływ na swoje otoczenie może zdecydować o zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych dla swojej posesji i podjąć się roli prosumenta, który zarówno pozyskuje energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jak i przekazuje ją do sieci energetycznej jako „zapas” na okres zmniejszonej produkcji np. w sezonie zimowym. Jak jeszcze możesz wykorzystać energię słoneczną w Twoim domu i dlaczego warto się na nią zdecydować? 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna, którą możesz wykonać dla swojego domu, to zarówno źródło energii elektrycznej zdolne pokryć całoroczne zapotrzebowanie domu w energię, jak i rozwiązanie pozwalające na ogrzewanie domu i wody użytkowej. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu paneli fotowoltaicznych, najczęściej montowanych na dachu pod optymalnym kątem 35 stopni, ogniwa fotowoltaiczne są w stanie przetworzyć pobieraną energię słoneczną w energię elektryczną wykorzystywaną bezpośrednio w gniazdkach w domu lub na potrzeby ogrzania domu i wody użytkowej. 

Każdy panel fotowoltaiczny w obrębie instalacji przekazuje pobraną energię do falownika, który przekształca pozyskany prąd stały w prąd zmienny wymagany przez domową sieć elektryczną. Jeśli instalacja jest dodatkowo podłączona do sieci energetycznej, nadmiar wyprodukowanej energii nie wykorzystywany przez domową instalację jest przekazywany do sieci, tak by sama instalacja fotowoltaiczna mogła przez cały rok czerpać energię słoneczną i pracować na pełnej wydajności. 

Projektowanie paneli słonecznych na potrzeby domostwa

Rozmawiając o sposobach działania paneli fotowoltaicznych i opłacalności wykonania instalacji fotowoltaicznej w domu należy zwrócić uwagę, że każda instalacja powinna być zaprojektowana indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem danego gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Zależnie od tego, czy panele fotowoltaiczne będą wykorzystywane wyłącznie jako źródło energii, czy także do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej, projektanci instalacji fotowoltaicznych powinni uwzględnić prognozy zużycia energii w domostwie i na ich podstawie opracować najbardziej wydajny projekt instalacji. Dlaczego to takie istotne?

fotowoltaika w domu

Jako prosument, każdy kto posiada instalację fotowoltaiczną i produkuje własną energię może przekazywać jej nadmiar do sieci energetycznej, na przechowanie. Nadwyżkę energii można odzyskać, pobierając 70-80% oddanej energii z sieci jako konsument, obniżając przy tym znacząco swoje rachunki za energię poza sezonem, w którym instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania domostwa na energię. Jeśli wyprodukujemy za dużo energii i nie zdołamy zużyć całej nadwyżki przekazanej do sieci, nadprodukowana energia przepada. Jeśli instalacja fotowoltaiczna jest za mało wydajna, konsument będzie musiał w dalszym ciągu korzystać z energii dostarczanej z sieci energetycznej. Wniosek? Przygotowanie optymalnie wydajnej i zabezpieczonej na wypadek wzrostu zapotrzebowania na energię instalacji fotowoltaicznej wymaga odpowiedniej analizy i przygotowania, ale daje najlepsze długofalowe efekty i oszczędność podczas jej użytkowania. 

Jak wykorzystać fotowoltaikę w swoim domu i oszczędzać?

Aby realnie ograniczyć ryzyko nadprodukcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne i ryzyko niemożliwości wykorzystania nadwyżki energetycznej przekazanej do sieci, specjaliści polecają zarówno projektowanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z oszacowanym zapotrzebowaniem energetycznym gospodarstwa, jak i wykorzystanie paneli słonecznych nie tylko do zasilania domu energią elektryczną. Fotowoltaika może być wykorzystana także do ogrzewania domu oraz wody użytkowej poprzez instalację pompy ciepła powietrze-powietrze zasilanej energią elektryczną. Tego typu pompy ciepła mogą służyć za klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, wspomóc efektywne zużywanie wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej, a jednocześnie ograniczyć potrzebę korzystania z ogrzewania gazowego, ilości niezbędnych instalacji w obrębie domu oraz kosztów związanych z utrzymaniem komfortowych warunków życia. 

Aby możliwe było zasilanie domu z energii słonecznej i wykorzystanie tego odnawialnego źródła energii jako źródła prądu, ogrzewania i ciepłej wody, każdy element instalacji fotowoltaicznej powinien być zaprojektowany i przemyślany zgodnie z realnym zapotrzebowaniem gospodarstwa. Tylko w takim wydaniu można mówić o całkowitej opłacalności inwestycji i niemalże zerowym koszcie zaspokajania zapotrzebowania energetycznego domu.