fotowoltaiczne ogniwa

Jak stać się prosumentem? Fotowoltaika w 2021 roku

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Szczególnie rok 2020 był przełomowym czasem dla tej branży.

Wiele osób prywatnych, ale także większych firm i przedsiębiorstw zainwestowało w fotowoltaikę po to, aby zacząć oszczędzać na energii elektrycznej, która z roku na rok jest coraz droższa, a równocześnie wzrasta zapotrzebowania na nią. Spory wpływ na popularność tej dziedziny gospodarki miały także programy rządowe np. „Mój prąd”, który udzielał dofinansowania dla osób chcących zainwestować w fotowoltaikę w swoim domu. Te wszystkich czynniki spowodowały nagły wzrost zainteresowania tym sposobem otrzymywania energii elektrycznej.

Kim jest prosument i jak można nim zostać?

Prosument to osoba, która jednocześnie zużywa oraz wytwarza energię elektryczną, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii np. fotowoltaiki. Prosumentem może zostać praktycznie każdy. Mogą to myć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy odnawialnych źródeł energii nie stanowi większej części prowadzonej przez nich działalności. Prosumentami mogą być także osoby prowadzące gospodarstwa rolne, sadownicze, rybackie, a także hodowcy, w przypadku, gdy ich działalność nie jest regulowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku.

Prosumentem nie musi być także pojedyncza osoba. Dzięki temu mogą nim zostać także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie energetyczne, a nawet związki wyznaniowe, kościoły oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii, można zostać prosumentem, gdy spełni się trzy warunki:

  • wytwarzać na własne potrzeby energię elektryczną wyłącznie przy użyciu odnawialnych źródeł energii, wykorzystując w tym celu mikroinstalację,
  • nabywać energię elektryczną na podstawie kompleksowej umowy,
  • prosument musi być końcowym odbiorcą, co oznacza, że nie wolno mu wykorzystywać energii elektrycznej na potrzeby dystrybucji, wytwarzania lub przesyłania.

Mikroinstalacja to system odnawialnego źródła energii o maksymalnej mocy 50 kW. Instalacja tego typu powinna być podłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. Najczęściej stosowaną mikroinstalacją jest zestaw paneli fotowoltaicznych, które przy pomocy specjalnych ogniw zmieniają promieniowanie słoneczne w energię. Taki system pozwala na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, a jej nadwyżka odprowadzana jest do sieci energetycznej.

fotowoltaiczne panele

Jakie są zalety korzystania z instalacji fotowoltaicznej i czy jest to nadal opłacalna inwestycja?

Inwestycja w fotowoltaikę, przynosi wiele korzyści finansowych, a jednocześnie jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem. Główne zalety fotowoltaiki to:

  • ekologiczność, wytworzenie energii elektrycznej nie zanieczyszcza środowiska
  • niewyczerpalne źródło energii
  • możliwość współpracy z siecią energetyczną
  • wiele lat generowania oszczędności
  • nieskomplikowana konserwacja
  • wytrzymała budowa paneli fotowoltaicznych

Początkowe koszty inwestycji w fotowoltaikę mogą wydawać się duże, jednak zainwestowane pieniądze szybko się zwrócą, gdy instalacja rozpocznie swoje działanie. Dodatkowo dostępne aktualnie programy rządowe, na podstawie których można ubiegać się o dofinansowanie takiej inwestycji, znacząco zmniejszają jej koszty. Panele fotowoltaiczne są bardzo wytrzymałe i mogą pracować przez wiele lat. Producenci udzielają 12 lub nawet 25 lat gwarancji na swoje produkty. Koszty inwestycji mogą zwrócić się już po kilku latach, a wtedy nie będziemy musieli już martwić się rosnącymi cenami energii elektrycznej, ponieważ będziemy posiadali swoją własną ekologiczną elektrownię.

W roku 2021 nadal bardzo opłacalne jest inwestowanie w fotowoltaikę i ten trend szybko się nie zmieni. Fotowoltaika w Legnicy cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Dzieje się tak dlatego, że ceny prądu regularnie wzrastają, przez to, że rosną koszty energetyki węglowej, która stanowi w Polsce zdecydowaną większość wszystkich źródeł energii. Zużycie prądu również z roku na rok wzrasta, co może zachęcać do inwestycji w fotowoltaikę. Na rok 2021 został przedłużony także program rządowy „Mój prąd”, dzięki czemu warto inwestować w fotowoltaikę jeszcze w tym roku i otrzymać dofinansowanie na tę inwestycję. Ceny podzespołów fotowoltaicznych również spadają, przez co ta inwestycja staje się dostępna dla każdego. Mając na względzie wszystkie te czynniki, warto inwestować w odnawialne źródła energii w 2021 roku, ponieważ dzięki nim można oszczędzać pieniądze, jednocześnie wytwarzając i korzystając z ekologicznej energii.